Ενήλικοι άνδρες, με ή χωρίς "προϋπηρεσία" στον αθλητισμό, μπορούν να συμμετέχουν στις προπονήσεις αυτού του ειδικού τμήματος που στόχο έχει την καλή φυσική κατάσταση και ευεξία.

 pal men outdoors